Oud bestuur

Het eerste bestuur en oprichtingsbestuur van Damesdispuut Asteria bestaat uit:

Saskia Gelissen – Praeses & Ab Actis
Michaëla van Velthuizen – Quaestrix